Základní informace


Základní škola Dohalice je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1.stupně.

Vyučuje se ve dvou třídách.

Součástí školy je také školní družina vedená Alexandrou Novotnou

V rámci družiny žáci naší školy mohou navštěvovat zájmové kroužky. Seznam jednotlivých kroužků naleznete na Zájmové kroužky.

Od 1.1.2003 se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací.

Vítejte na prohlídce naší školou

                                   

Před rekonstrukcí