Informace pro rodiče


V pátek 24. 3. návštěva aquaparku - 110 Kč.
4. 4. 2017 od 13:00 Zápis do 1. třídy

E-mail pro komunikaci s rodiči: skoladohalice@seznam.cz

Poděkování od Míši za víčka