Informace pro rodiče


4. 4. 2017 od 13:00 Zápis do 1. třídy
17.1.2017 v 16:00 rodičovské schůzky

E-mail pro komunikaci s rodiči: skoladohalice@seznam.cz

Poděkování od Míši za víčka