Historie


Z historie naší školy:

Škola v této obci stávala již před rokem 1788 a vyučováno bylo střídavě v hospodě v Sadové a v Dohalicích. V temž roce koupil tehdejší majitel Sadové urozený pán Tobiáš Grátzl chalupu na Dohaličkách a dal ji upravit na školu v místech, kde nynější školní budova se nalézá.

Zprvu malá světnička pro žáky a druhá pro učitele , ani dvorek, ani zahrádka, stála na občině mazi jámami a hliništi.

R. 1865 vystavěna nynější budova za 18 210 zl. jako dvojtřídní. V roce 1880 na čtyřtřídní. Když pak byla odškolena obec Mžanská, klesla tato škola v roce 1909 opět na trojtřídní.

Do r. 1866 vyučování probíhalo v domě čís. 3 v Dohaličkách.

R. 1910 provedena byla rekonstrukce školní budovy,která byla částečně zaplacena z odkazu mladého nešťastně zemřelého rolníka Josefa Kučery z Mokrovous ve výši 6000 zl.

Školní obec tvoří obce Dohalice s osadami Dohalička, Hoření Dohalice a Kopanina, pak Mokrovousy se dvorem Janovem. Mimo to byly přiškoleny: do roku 1894 obec Třesovice, kde téhož roku byla postavena nová škola, do roku 1909 obec Mžany, kde rovněž zřízena nová škola a do roku 1910 osada Sadová, která byla přiškolena do Mžan.

Předsedy místní školní rady byli dočasní starostové obce Dohalic.

Předseda Tobolka Jan
Starosta obce, školní dozorce Václav Marek z Hořeních Dohalic
Farář P. Lambert Vichta
Řídící učitel, správce Josef Morávek
Zástupce velkostatku Matěj Pazdera
Starosta obce Mokrovous Václav Tomášek

r. 1873navštěvovalo naší školu270 dětí
r. 1939navštěvovalo naší školu111 dětí
r. 1960navštěvovalo naší školu59 dětí
r. 1970navštěvovalo naší školu38 dětí
r. 1980navštěvovalo naší školu42 dětí
r. 1990navštěvovalo naší školu28 dětí
r. 2000navštěvovalo naší školu40 dětí
r. 2008navštěvovalo naší školu36 dětí
r. 2009navštěvovalo naší školu32 dětí
r. 2010navštěvovalo naší školu27 dětí
r. 2011navštěvovalo naší školu34 dětí
r. 2012navštěvovalo naší školu32 dětí
r. 2013navštěvovalo naší školu31 dětí
r. 2014navštěvovalo naší školu45 dětí
r. 2015navštěvovalo naší školu48 dětí
r. 2016navštěvovalo naší školu48 dětí
r. 2017navštěvovalo naší školu 50 dětí

Řídícími učiteli byli:

Václav Schenk 1839 - 1872
František Matějovský 1872 - 1904
Václav Groh 1904 - 1907
Josef Morávek 1907 - 1929
Deyl Václav 1929 - 1939
Letošník Josef 2.8. 1939 - 1960
Nováková Marie 1960 - 1962
Kracík František 1962 - 1969
Pospíšil Otakar 1969 - 1975
Hladíková Eva 1975 - 1987
Schmidt Miroslav 1987 -

Na naší škole dále vyučovali:

p. učitel Lukeš Antonín
p. učitelka Lukešová Josef
p. učitel Řimek František
p. učitelka Šrámková Marta
p. učitelka Poldová Květuše
p. učitelka Johannová Jarmila
p. učitel Brožek Rudolf
p. učitelka Bursová Vlasta
p. učitelka Dundová Jiřina
p. učitelka Thořová Eliška
p. učitelka Fišerová Blanky
p. učitelka Benáková Jiřina
p. učitelka Šejnohová Hana
p. učitel Bahník Stanislav
p. učitelka Lukešová Zdeňka
p. učitelka Šafránková Jarmila
p. učitelka Zahradníková Vlasta
p. učitelka Doležalová Hana
p. učitel Kučera Václav
p. učitel Škvrnová Anna
p. učitel Slezák Zdeněk
p. učitelka Vančíková Jana
p. učitelka Čechová Zdena
p. učitelka Soukupová Hana
p. učitelka Zíbová Jiřina
p. učitelka Syřišťová Marie
p. učitelka Petrová Karla
p. učitelka Peřinová Jitka
p. učitelka Hetfleišová Jarmila
p. učitelka Vecková Věra
p. učitel Kočí Přemysl
p. učitelka Schmidtová Zuzana

Několik historických fotek: